De kievit.

De kievit is een van onze mooiste weidevogels. Vroeger was de kievit een heel algemene broedvogel van akkers en graslanden maar hij is de laatste jaren drastisch in aantal afgenomen. Vanaf begin maart beginnen de baltsvluchten die gepaard gaan met luid geroep. Als de vogel zijn partner heeft gevonden worden er meestal 4 eieren gelegd in een kuiltje op de grond. Nadat de jonge kuikens uit het ei zijn gekomen begint de meest cruciale periode omdat in dezelfde tijd de boeren het veld gaan bewerken. De kuikens moeten voedsel en beschutting hebben. Dit vinden ze in de natuurlijke of aangelegde akkerranden. Het is daarom erg belangrijk dat de kievit wordt beschermd in de broedperiode en de tijd dat de kuikens uit lopen. De weidevogelvereniging heeft een aantal vrijwilligers die de nesten markeren, zodat de boer er niet met de tractor overheen rijd, en de kuikens overzet naar veilige akkerranden. Het is erg belangrijk om in de komende jaren de kieviten te behouden. Het zou zonde zijn om deze prachtige vogels niet meer op onze akkers en weilanden te zien.