De zomertortel.

De eens zo algemene zomertortel, die elk voorjaar zat te koeren, is nagenoeg uit onze natuur verdwenen. Eén van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang ligt in de Europese broedgebieden, waar ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden in het landgebruik. Door de homogenisering en schaalvergroting van de landbouw is er minder voedselaanbod voor de soort. In veel gevallen zijn ook houtwallen en bosschages verwijderd uit landbouwgebieden die nestgelegenheid en dekking bieden. Daarnaast ondervindt de soort veel problemen in de trekperiode en overwinteringsgebieden. De soort is namelijk ook een populaire jachtbuit en wordt bejaagd voor consumptie, handelsdoeleinden of puur voor het plezier. De zomertortel is een soort die ondanks de wettelijke bescherming zeer zwaar te lijden heeft van de jacht. Het aantal zomertortels dat jaarlijks wordt doodgeschoten wordt op meer dan 1 miljoen geschat. Ja, U leest het goed: ruim 1 miljoen zomertortels vinden elk jaar de dood in het middellands zee gebied tijdens de trekperiode naar hun overwinterings- gebied, de Sahel landen  De zomertortel is een lange afstandsvlieger en de enige duivensoort die we alleen tijdens de zomerperiode in Nederland kunnen aantreffen, de rest van de duiven zijn standvogels. Uitgeput van de overtocht van de middellandse zee strijken de vogels neer op het eerst land dat in zicht komt: Malta en Cyprus. Daar staan kilometers lange vangnetten en als ze die al ontwijken zitten er duizenden jagers om de vogels alsnog te schieten. Echt zo bizar! Ik denk, als de situatie niet veranderd, dat we over enkele jaren de prachtige zomertortel helemaal niet meer in Nederland zullen kunnen zien, weer een aderlating!