De tapuit is een zangvogel die we slechts gedurende korte tijd in onze omgeving kunnen waarnemen, het is namelijk een trekvogel die in oktober weg trekt om te overwinteren in Afrika, in maart-april keert hij weer terug naar Nederland, waar hij als broedvogel bijna is verdwenen. In betreffende maanden kunnen we de tapuit soms in onze omgeving te zien krijgen. Vaak zitten de tapuiten op een verhoging in het veld of op een akker, op die manier hebben ze het overzicht om op insecten te jagen. Als er insecten worden gespot rennen ze vervolgens vliegensvlug over de grond om ze te vangen, daarna gaan ze weer op een verhoging zitten en kan het spel weer opnieuw beginnen.  

tapuit vrouw                                                                   tapuit man

de bovenste 2 foto's is het mannetje tapuit, de onderste 2 foto's betreft het vrouwtje tapuit.