Het dwergblauwtje.

Het dwergblauwtje komt voor in grote delen van Europa tot Oost-Azië, in graslanden op kalkrijke bodems. In België is de soort kwetsbaar. In Nederland is de vlinder sinds 1984 als standvlinder verdwenen, maar regelmatig worden zwervers van naburige populaties in België waargenomen en vindt ook voortplanting plaats.

Het dwergblauwtje heeft maar een beperkt leefgebied nodig, van zo'n 200 vierkante meter. Op zo'n gebied kan een kleine populatie zich jarenlang handhaven, mits er in de buurt vergelijkbare leefgebieden zijn. De soort is honkvast, maar kent zwervers. Het voorkomen van de waardplant, wondklaver, is essentieel.