De grauwe klauwier.

De grauwe klauwier is een zangvogel en heeft een haaksnavel en poten met scherpe nagels, evenals de andere klauwieren. Het is de kleinste klauwier van West-Europa. Hij vangt vooral grote insecten en, veel minder dan de grotere klauwieren, hagedissen, veldmuizen en kleine vogels. Hij heeft ook de gewoonte gevangen prooien als voedselvoorraad op te prikken aan doornen of prikkeldraad. Vroeger werd de grauwe klauwier ( en ook de klapekster) gebruikt in de valkerij bij het vangen van roofvogels, omdat deze vogel de vangers (tobbers) waarschuwde (klapte of verklapte, vandaar 'klap'ekster) welk soort roofvogel kwam overvliegen. De grauwe klauwier is in Nederland een schaarse broedvogel. Het aantal broedparen is sinds de jaren zeventig van de 20e eeuw achteruitgegaan. Tussen 1973 en 1977 werd het aantal paren in Nederland nog geschat op 200 tot 250, tussen 1998 en 2000 was het aantal gezakt tot 160 à 200. Na 2012 is er sprake van enig herstel en broedt hij weer op plaatsen in Limburg en Drenthe en Brabant. Deze foto's werden gemaakt op de Regte heide bij Goirle, daar gaat het erg goed met de grauwe klauwier. In 2022 is er sprake van minstens 4 broedgevallen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb