De koekoek. Je hoort hem wel maar.......je ziet hem niet: de koekoek. Inderdaad, vaak zie je de koekoek niet. Wij niet maar ook de overige vogelwereld ziet de koekoek vaak over het hoofd, met alle gevolgen van dien. De koekoek is een sluwe slimmerik. Hij legt zijn eieren in het nest van een andere vogel. Als de jonge koekoek uit het ei is gekropen werkt hij de andere eieren vakkundig uit het nest. Op die manier blijft hij de enige in het nest en zo krijgt hij al het voedsel wat door de andere vogels wordt aangedragen. Het kan ooit gebeuren dat de oudervogels op de rug van de jonge koekoek zitten om hem te voeren. Vaak zijn de oudervogels veel kleiner dan de jonge koekoek. Op de foto zien we een eerstejaars vogel.