De beekoeverlibel.

Deze kleine gewone oeverlibel kunnen we tegen komen bij stromend water, zoals beekjes en slootjes. Het mannetje is blauw en het vrouwtje geel, beide seksen hebben een opvallend geel pterostigma. In Nederland een vrij zeldzame libel, die vliegt van april tot november maar het talrijkst is van juni tot augustus.