De grauwe vliegenvanger.

In April -Mei komen de grauwe vliegenvangers, vanuit hun overwinteringsgebied, weer naar ons land. De grauwe vliegenvanger is de laatste jaren een stuk zeldzamer geworden. Hij nestelt vaak in half-open nestkasten maar kan ook bijvoorbeeld zijn nest maken in een bloempot. De zang stelt niet veel voor en kan beter omschreven worden als wat gepiep. Vliegenvanger leven van insecten, die vaak in de vlucht worden gevangen.Het verenkleed is grijsbruin met een gevlekte kruin en een donkerbruine vleugeltekening zonder wit. Verder heeft de vogel een iets gestreepte borst. In oktober verdwijnen de grauwe vliegenvangers weer om te overwinteren in Afrika.