De sperwer.

Opvallend is de gele iris, net als de fijn gebandeerde borst en de dunne maar krachtige, gele poten. Sperwers hebben stompe vleugels met een relatief groot oppervlak. De vleugels zijn veel breder dan van valken, waarvoor ze vaak worden aangezien. Opvallend is het grote verschil in formaat tussen mannetje en vrouwtje. Vrouwtjes zijn groter en zwaarder dan mannetjes en jagen op grotere prooien dan mannetjes. Zangvogels zijn de voornaamste prooi, met name mussen, vinken, mezen, merels en spreeuwen. Het vrouwtje vangt ook grotere prooien als duiven. De sperwer jaagt vanuit dekking, of met een plotselinge, snelle vlucht in het voorbijgaan.De sperwer is in Nederland en Vlaanderen geen zeldzame vogel meer.  De sperwer bouwt ieder jaar hoog in de bomen een nieuw nest, waarin één tot zes, maar meestal vier of vijf eieren worden gelegd. 

Op 25-10-2015 kreeg ik plots een sperwer voor de lens. Ik zat bij een van de hutten te wachten op een tapuit en heb daarvoor ook de 420mm lens op de camera zitten. Plotseling grote paniek bij een roodborst, die ook aanwezig was op de plek, en een paar ogenblikken later komt deze prachtige man sperwer voor de lens zitten. En daar zit je dan met een grote telelens met een sperwer op 3 meter die dwars door je heen kijkt met zijn mooie oranje ogen. Ik kon dus ook alleen maar deze portretfoto maken maar ben er wel blij mee! Deze roofvogel krijg je niet elke dag voor de lens, sterker nog; het was voor mij de eerste keer dat ik een sperwer op zo'n korte afstand mocht bewonderen. Ik hoop dat ik ooit nog eens in de gelegenheid kom om de sperwer ook op een andere manier vast te leggen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb