De purperreiger.

De purperreiger is donkerder, kleiner en vooral slanker dan de blauwe reiger. In vlucht vallen vooral de ver uitstekende poten met lange tenen op. Het voedsel bestaat vooral uit vis en amfibieën, die in ondiep open water gevangen worden. Hij vist in helder water vanuit begroeide oevers en is makkelijk te verstoren. De vogel broedt koloniegewijs in drassig gebied met overjarig rietland, laag struweel en broekbos. Een legsel bestaat meestal uit 4 tot 5 eieren. In Nederlend broeden nog enkele honderden paren. De afname van het aantal purperreigers is toe te wijzen aan het verdwijnen van geschikt biotoop. 

Maak jouw eigen website met JouwWeb