Het klaverblauwtje.

In Nederland staat het klaverblauwtje op de rode lijst als verdwenen, al worden zwervers en zelfs tijdelijke populaties gezien, met name in Limburg. Ook in België is de vlinder schaars, en komt voornamelijk nog lokaal voor in het zuiden. De soort staat op de Vlaamse en Waalse rode lijsten. De vliegtijd is van begin mei tot in september in twee generaties. In enkele gevallen is er een derde generatie tot in oktober. Het klaverblauwtje heeft rode klaver als waardplant, en heeft een voorkeur voor tamelijk schrale bloemrijke graslanden en kan tot op 2200 meter worden waargenomen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb