De noordse glazenmaker.

De noordse glazenmaker is een van de meest zeldzame libellen van Nederland. Hij wordt ernstig bedreigd met name door het verdwijnen van zijn juiste habitat. Deze libel is geheel afhankelijk van veenputten met een drijvende veenmos vegetatie, deze zijn alleen te vinden in hoogveen gebieden en die zijn er in Nederland niet veel meer. Het fochteloërveen, gelegen op de grens van Drenthe en Friesland is nog zo'n gebied. Het is nog het grootst overgebleven hoogveen gebied van West-Europa. Op het fochteloërveen liggen nog enkele kleine veenputten maar het aantal neemt in rap tempo af door de droogte van de laatste jaren. Ik had het geluk om op 14-8-2022 bij zo'n veenput enkele verse imago's van deze prachtige noordse glazenmaker te kunnen fotograferen. Op deze morgen stelde ik minimaal 5 uitsluipingen van deze libel vast. Dit is extreem zeldzaam en wordt slechts zelden waargenomen. Een mooi aantal, voor een dag, zou je denken maar of dit genoeg is voor het voortbestaan van deze soort......de toekomst zal het leren.

 

De uitsluiping van de noordse glazenmaker, een zeldzame waarneming.