De blauwborst.

Eind maart, begin april keren de blauwborsten terug vanuit hun overwinteringsgebieden. Het is daarom nu de juiste tijd om de blauwborst in het vizier te krijgen. Hun zang verraad hun aanwezigheid en je moet vaak even geduld hebben alvorens ze zich laten zien. Druk balsend en zingend komen ze uit de begroeing te voorschijn om dan plaats te nemen op een zangpost, waar ze steevast iedere keer op terug keren. Als je dus zo´n zangpost weet is het een kwestie van geduld voordat je dit prachtige vogeltje te zien krijgt. Voor mij is het ieder jaar weer een ware belevenis.

De blauwborst heeft naast zijn kenmerkende blauwe borst nog twee andere, in het oog springende kenmerken namelijk de oranjerode staartbasis en de brede lichte wenkbrauwstreep. De blauwborst heeft een terug getrokken leefwijze en hipt met opgeheven staart over de grond vaak onder de begroeiing. Hij leeft vaak in moerasachtige gebieden, waar hij ook broedt. Er zijn twee verschillende soorten blauwborsten. Een soort heeft middenin het blauwe borstgedeelte een wit streepje, de witgesterde blauwborst. De andere soort heeft een rood streepje, de roodgesterde blauwborst. De blauwborst die we in onze omgeving zien is vaak de witgesterde blauwborst. De roodgesterde blauwborst komt voor in Scandinaviè, noordoostelijk Europa en plaatselijk in de Alpen. De blauwborsten trekken in augustus/september weer weg naar hun overwinterings gebieden in Afrika.

De witgesterde blauwborst, duidelijk is het witte gedeelte in het blauw te zien.

Boven: man blauwborst, onder: vrouw blauwborst.