De noordse gele kwikstaart.

Ze worden ongeveer 16 cm groot, even groot als de gewone gele kwikstaart, met een groenig bruine rug en heldergele buik, die bij het vrouwtje iets lichter is. Het verschil met de gewone gele kwikstaart zit in de koptekening van het mannetje. Bij de noordse gele kwikstaart ontbreekt de oogstreep. Daarentegen is de streek rond het oog donkergrijs, bijna zwart, mooi contrasterend met het geel. Deze (onder)soort komt voor van het midden van Scandinavië tot in Siberië.

Deze ondersoort is in Nederland geen broedvogel. Noordse gele kwikstaarten trekken wel in klein aantal door Nederland. Ze worden echter steeds minder waargenomen in onze streken.