De kleine tanglibel.

Deze libel dankt haar naam onder meer aan het uiteinde van haar lichaam, dat eruit ziet als een tang. In Nederland is deze libel zeer zeldzaam. De kleine tanglibel komt maar op een paar plaatsen in Nederland voor. In Limburg in het Wormdal zitten elk jaar een paar exemplaren. Zuidelijker in Europa is de soort op plaatsen vrij algemeen zoals in Bourgondië, in Frankrijk, waar ik in de zomer van 2023 erg veel kleine tanglibellen heb gezien.