De veldleeuwerik.

Deze vroeger zo algemene leeuwerik heeft het moeilijk, de aantallen en broedgevallen worden elk jaar weer minder. Vroeg in het voorjaar, vanaf half maart, kan je genieten van zijn baltsvlucht. De veldleeuwerik vliegt luid zingend naar grote hoogte om zich vervolgens als een steen naar beneden te laten vallen. Elk jaar genieten geblazen, maar hoe lang nog?