De krooneend.

Bij de krooneend heeft het mannetje een roodbruine kop met opstaande veren, waardoor de kop erg dik lijkt. In de zomer verliest het mannetje de fraaie kleuren en ook de opstaande veren op de kop vallen uit. Totdat het prachtkleed in de herfst terug komt, lijkt het mannetje op het vrouwtje, maar is nog steeds te onderscheiden door de rode snavel.

Het voedsel van de krooneend bestaat vooral uit planten die grondelend maar ook duikend verkregen worden. Slechts weinig krooneenden broeden in Nederland en de vogels die de zomer doorbrengen in Nederland trekken in de winter voor een groot gedeelte naar het Middellandse Zee gebied. De krooneenden die in Nederland blijven, krijgen 's winters gezelschap van vogels uit het noorden, zodat ook dan op de grotere meren vaak krooneenden te zien zijn.