De weidebeekjuffer.

Vrij algemene juffer bij stromend water van redelijke kwaliteit. In het westen van Nederland is deze juffer zeldzaam. De vliegtijd is van begin mei tot in september, hoogste dichtheden van midden juni tot eind juli.