De gevlekte glanslibel.

Gevlekte glanslibellen worden vrijwel altijd vliegend boven land gezien en lijken dan geen binding te hebben met het voortplantingswater. Vrijwel alle waarnemingen zijn van mannetjes die op enkele meters hoogte heen en weer vliegen langs bosranden, boven open plekken in bos en boven sterk begroeide sloten. Deze vrij zeldzame libel is goed te herkennen aan het felgroene hoofd, de libel heeft enkele gele vlekken op het zijlichaam. De laatste jaren laat de soort een duidelijk herstel zien in Zuidoost-Nederland en heeft de soort populaties in de laagveengebieden van Noordwest-Overijssel (weerribben en wieden) en aangrenzend Friesland. In andere delen van Nederland worden steeds meer losse waarnemingen gedaan. Ik heb deze libel kunnen fotograferen eind july 2022 in het Woldlakerbos in de weerribben. het is een zeer beweeglijke libel die maar zelden gaat zitten en dan nog vaak hoog in de bomen, struiken. Ik had het geluk dat hij eventjes ging zitten, wel ver weg maar toch...