Berg-bijeneter

Afrikaanse bonte kwikstaart           Baardvogel                                       Bruinrugpieper

Buulbuul                                           Geelsnavel ossepikker                      Graszanger

Grijskopmus                                     Groenrugspecht                                  Heuglins graszanger

Indische huiskraai                           Kaapse tortel                                     Palmtortel

Kastanje mus                                   Masker toerako                                Roodkeel langklauw

Drongo                                              Roodsnaveltok                                  Witbuik toerako

Spiegelwidavink                               Zwavelkanarie                                           Witbuik toerako