De variabele waterjuffer.

Deze algemene waterjuffer is vooral te vinden in laagveengebieden en veenweidegebieden, en kan overal in Nederland worden aan getroffen. Vliegtijd is van eind april tot begin september, hoogste dichtheden in eerste helft van juni. Kan met name in laagveenmoerassen massaal voorkomen. Verse imago’s houden zich op in kruidenvegetaties en riet. 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb