De waterspreeuw.

Deze mooie, schuwe en weinig opvallende vogel heeft zijn leefgebied bij een stroomversnelling in een beek. Hij leeft een tamelijk terug getrokken leven en is de hele dag in de weer om voedsel tot zich te nemen. Onder water duikend en zelfs over de bodem lopend vindt hij onder water allerlei voedsel: larven, torren en kleine visjes. Er zijn 2 soorten waterspreeuwen; de zwartbuiken en de roodbuiken. De zwartbuik waterspreeuw treffen we aan in het noorden van Europa. De roodbuiken vinden we in zuidelijker streken en soms ook in Nederland, vaak in Zuid-Limburg. Evenals uilen gooit ook de waterspreeuw soms een braakbal uit, het zijn dan onverteerbare resten van het voedsel dat hij heeft gegeten. De foto's die je op deze pagina vindt heb ik gemaakt in Zuid-Frankrijk waar de waterspreeuw niet echt zeldzaam is.

Hier gooit de waterspreeuw een braakbal uit en op de foto rechts even koppie onder

Maak jouw eigen website met JouwWeb