De Buizerd.

Onze algemeenste roofvogel, de buizerd, is zeer variabel gekleurd. Er kunnen donkere en lichtere exemplaren voorkomen. Om hem te fotograferen is geduld een schone zaak. Hij kijkt meestal op een afstandje de kat uit de boom alvorens hij dichterbij komt. In februari 2015 heb ik, bij een van onze hutten, hem van zeer dichtbij kunnen vastleggen. Hij ging eerst op de rand van een akker op een afstand van 50 meter zitten kijken. Toen de kust veilig was kwam hij voorzichtig dichterbij. Ik had een setting gemaakt voor geelgorzen en had hiervoor wat meelwormen gestrooid. Wat blijkt; de buizerd is helemaal weg van deze meelwormen en hij struinde heel de setting af en at daarbij alle meelwormen op. Merkwaardig verhaal.