De zwarte mees.

Zwarte mezen worden ongeveer elf centimeter groot, ongeveer even groot als de pimpelmees. De kop is relatief groot, er is geen zwarte buikstreep aanwezig zoals bij de koolmees. De zwarte mees heeft twee witte vleugelstrepen, een zwarte kruin en een witte wangvlek. Mannetje en vrouwtje zijn gelijk.

De zwarte mees komt in het overgrote deel van Europa het hele jaar voor, waaronder in Nederland en België.  Zwarte mezen komen veel voor in naaldbossen en minder vaak in tuinen dan de kool- en pimpelmezen. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit spinnetjes en insecten , in de winter zaden van sparren, de mees foerageert ook wel in loofbomen. Nestelt in boomholen, rotsspleten, of nestkasten, maar ook in gaten in de grond.