Het bokje.

Tijdens de winterperiode van februari 2021 werd ik door een vriend getipt over de aanwezigheid van meerdere watersnippen in het gebied Diessens broek. Samen zijn we op zoek gegaan om te proberen foto's te maken van de watersnip (zie het onderwerp van de watersnip). Tijdens het wandelen langs de onbevroren oevers vloog er plots een veel kleinere vogel op, het verschil met de watersnip was in de vlucht goed te zien: de vogel was kleiner en had een kortere snavel. Iets later had ik het geluk om de vogel te fotograferen, het bleek om een bokje te gaan. Een zeldzame waarneming omdat het bokje zich niet makkelijk laat zien en omdat hij nauwelijks opvalt vanwege zijn schutkleuren waarop de vogel vertrouwd en bij gevaar pas op het aller laatste moment wegvliegt om vervolgens een paar meter verder weer te landen. Ook al weet je precies waar hij is geland is het nog heel erg goed zoeken in de vegetatie om hem te zien zitten. Ik ben erg blij met deze foto's, Kees bedankt!

Deze kleinste snip heeft een lengte van 18 tot 20 cm.  Het bokje is vooral tijdens de schemering en 's nachts actief. Overdag kun je hem alleen waarnemen als hij wordt opgejaagd vanuit zijn schuilplaats. Anders dan zijn zustersoort de watersnip vliegt hij laag over de grond. Het bokje is geen schuwe vogel. Vaak blijft hij in zijn schuilplaats zitten als mensen op enkele meters afstand passeren. Hij wordt dan meestal niet opgemerkt. Zijn voedsel bestaat uit wormen, slakken, insecten, maar ook uit kleine plantendeeltjes. De dieren broeden in het noorden van Rusland en Scandinavië. Er zijn vage, onbetrouwbare gegevens die zouden kunnen wijzen op broedgevallen in Friesland in de twintigste eeuw. Het bokje is vooral doortrekker en wintergast in Nederland en België. De meeste waarnemingen worden gedaan in oktober (najaarstrek) en in april (voorjaarstrek). Het gaat altijd om kleine aantallen. De vogels pleisteren op natte heiden, veengebieden, moerassen en drassige graslanden. De vegetatie moet kort zijn en zout water wordt gemeden.
Het bokje is geen bedreigde soort.