De viervlek.

Deze algemene libel behoort bij de korenbouten. In heel Europa te vinden bij stilstaand water, bij voorkeur met flinke begroeiing. Kan bij zure vennen of meren heel talrijk vliegen. Makkelijk herkenbaar aan het grote formaat, bruine lichaam en zwarte vlekjes op de knoop in alle vleugels. Vliegtijd van eind april tot half september, het talrijkst in de voorzomer.

Maak jouw eigen website met JouwWeb