Het paapje.

Het paapje kunnen we in onze streek twee maal per jaar tegenkomen. Begin Mei en van eind september tot  begin oktober is hij soms te zien. Hij is dan op doortrek. Hij overwinterd in het tropisch gedeelte van Afrika. Helaas is het paapje nog maar een schaarse broedvogel in Nederland. Hij broedt in open grasland met een kruidenrijke vegetatie, vochtige duinvalleien, heide en hoogveen. Op de trek sluit hij zich graag aan bij roodborsttapuitjes. Het paapje heeft een zomerkleed, te zien op de foto boven en onder op de foto bij het strandje, en een winterkleed dat te zien is op de rest van de foto's. Het is een levendig vogeltje met een kenmerkende witte oogstreep.