De zwervende heidelibel.

Een vrij algemene libel, herkenbaar aan de licht blauwe wangen. Een zeer mobiele soort, befaamd door zijn zwerfgedrag. Wordt verspreid door heel Nederland waargenomen, maar de meeste waarnemingen komen van de binnenlandse zandgronden en de duinen. Het habitat bestaat uit stilstaand water en ondiepe zandige plassen met weinig vegetatie. De vliegtijd is van half mei tot eind oktober, met een piek in het voorjaar en een piek in de nazomer.