Yes, khep um!! De klapekster. 

Op zaterdagmorgen 14-11-2015 doe ik mijn rondje. Bij de hut waar ik de voorbereidingen had getroffen om de buizerd te fotograferen zie ik tot mijn grote verbazing de klapekster op een tak boven de hut zitten. Hier heb ik al jaren op zitten wachten en het heeft me al veel energie, wachten en kou lijden gekost. Om deze rakker te fotograferen heb ik al veel pogingen gedaan de laatste winters. Dus: dit was een mooie kans! Maar omdat ik hem bij deze hut niet had verwacht had ik niet de juiste setting voorhanden; tijd voor actie! In overleg met Frans van Boxtel werd een plan gemaakt. Er moesten nog bevestigingsvoeten worden gemaakt om wat takken in te zetten. Aan deze bevestigingsvoeten moest wat worden gelast en dit kan voor ons maar een man doen; buurman Mark Jansen een vakman pursang. ( Mark super bedankt) Toen alles klaar was is de setting gemaakt en op zondag en maandag heb ik de bijgaande foto's kunnen maken. 

De klapekster is in Nederland een steeds zeldzamer wordende wintergast en als broedvogel geheel verdwenen. Vanaf begin november kan hij worden waargenomen. Het is een bewoner van ruige heidevelden en open vlakte. Hij is een van de kleinste roofvogels en leeft van muizen, kleine vogels en insecten. Als hij een prooi heeft gevangen kan het gebeuren dat hij deze bewaard voor later. Dit bewaren gebeurt dan door de prooi op een doorn te spiesen om hem later weer op te komen halen. Dit is typisch gedrag van deze prachtige en schuwe vogel. 

 

 

 

Hier heeft de klapekster een muis gescoord! "kijk eens wat ik hier heb" lijkt hij te willen zeggen.