De venwitsnuitlibel.

Een vrij zeldzame libel die in dansende vlucht boven het water of in de omgeving hiervan vliegt. Zit veel op de grond of tussen dichte vegetatie. Van alle witsnuitlibellen is de venwitsnuitlibel het algemeenst. Het habitat bestaat uit vennen, vijvers en meren meestal gelegen in het bos. De vliegtijd is van half april tot begin september, het talrijkst van eind mei tot half juli.