De bruine glazenmaker.

Een algemene zwaar gebouwde tabak kleurige glazenmaker met geel- en bruin berookte vleugels. Hij wordt vaak waar genomen tijdens sierlijke glijvluchten op open plekken of boven allerlei waters. Vliegtijd is van eind mei tot begin oktober, het talrijkst van eind juli tot in augustus.