De zuidelijke heidelibel.

Zeldzame en zeer mobiele soort, die veel zwerft. Deze heidelibel verspreidt zich soms invasiegewijs buiten het gebruikelijke verspreidingsgebied. De zuidelijke heidelibel onderscheid zich van andere heidelibellen door de gele poten. In Nederland waargenomen van begin juli tot begin oktober. Het habitat bestaat uit ondiepe, stilstaande en in de volle zon gelegen wateren met een uitgebreide water- en oevervegetatie.