De sperwer.

Opvallend is de gele iris, net als de fijn gebandeerde borst en de dunne maar krachtige, gele poten. Sperwers hebben stompe vleugels met een relatief groot oppervlak. De vleugels zijn veel breder dan van valken, waarvoor ze vaak worden aangezien. Opvallend is het grote verschil in formaat tussen mannetje en vrouwtje. Vrouwtjes zijn groter en zwaarder dan mannetjes en jagen op grotere prooien dan mannetjes. Zangvogels zijn de voornaamste prooi, met name mussen, vinken, mezen, merels en spreeuwen. Het vrouwtje vangt ook grotere prooien als duiven. De sperwer jaagt vanuit dekking, of met een plotselinge, snelle vlucht in het voorbijgaan.De sperwer is in Nederland en Vlaanderen geen zeldzame vogel meer.  De sperwer bouwt ieder jaar hoog in de bomen een nieuw nest, waarin één tot zes, maar meestal vier of vijf eieren worden gelegd.