Home » libellen » libellen » de groene glazenmaker

De groene glazenmaker.

Een zeldzame libel. In Nederland is het voorkomen van de groene glazenmaker strikt gebonden aan groeiplaatsen van krabbescheer, alleen op plaatsen waar krabbescheer jaarlijks velden vormt komen populaties voor. Vergaande verlanding van deze velden maakt de biotoop ongeschikt. Krabbescheervelden komen vooral voor in meren en plassen van laagveenmoerassen, in sloten in het veenweidegebied en in dode rivierarmen. Verlandingszones waar krabbescheer sterk domineert, zijn geschikt voor voortplanting van de libel. In Nederland zijn de Wieden en de Weerribben gebieden waar krabbescheer het goed doet en zo ook dezen mooie libel. Ik had het geluk deze libel te fotograferen in een slootje met veel krabbescheer, nabij Ossenzijl in de Weerribben. Foto gemaakt op 26 juli 2022.